Publisert: 09. februar 2024 | Sist endret: 09. februar 2024 | Forfatter: Gunnhild Bratland Nygård

Veileder for innføring av nye læreplaner

Veiledning til innføring av læreplaner er utarbeidet av Kongsgård skolesenter i samarbeid med Universitetet i Agder og med støtte fra Mangfolds og integreringsdirektoratet. Veilederen er svært brukervennlig, og er utviklet i klasserom og personalgruppe av erfarne lærere med solid kompetanse på feltet.