Sosiallærer

Elever ved Kongsgård skolesenter som har behov for å snakke med noen om personlige utfordringer, kan kontakte sosiallærer. 

Sosiallærer kan også informere om:

  • andre instanser som kan hjelpe
  • ulike tilbud frivillige organisasjoner har for deg på fritiden.

Kontakt

Du kan gjøre avtale gjennom din kontaktlærer, eller du kan ta kontakt direkte med sosiallærer:

Kontor: 2. etasje hovedbygg
Telefon: 48226387
E-post: mette.horn.elieson@kristiansand.kommune.no