Norskkurs på dagtid

Nybegynnerkurs / beginner courses

Nybegynnerkurs starter ca. annenhver måned. Hvis kurset er fullt når du melder deg på, blir du satt på venteliste til neste nybegynnerkurs.

Beginner courses start approximately every two months. If the course is fully booked when you sign up, you will get a place in the next available beginner course.

Videregående kurs / higher courses

Videregående kurs har kontinuerlig inntak. Søkere blir innkalt til plasseringstest og inntakssamtale før oppstart.

Higher courses have continuous admission. Applicants will be contacted by the school for a placement test and interview.

Påmelding / registration

Skjema for påmelding til norskkurs / registration for Norwegian courses

Les også om Personvernerklæring

Timeplan /schedule

Kursene går 5 dager per uke, fra

  • 8.30 til 11.00 eller 
  • 11.45 til 14.15

Deltakerne blir plassert i klasser etter skolebakgrunn og norsknivå.

The courses run 5 days a week, 8.30-11.00 og 11.45-14.15. The students are placed in classes based on their school background and Norwegian level.

Intervju / interview

Alle deltakere med "Rett og Plikt", "Plikt eller Rett", vil bli innkalt til intervju ved skolens inntaksavdeling. Ta med deg pass og dokumentasjon på oppholdstillatelse.

The students who qualify for “right and duty”  or “duty” to Norwegian tuition , will be contacted for an interview by the school’s department of admission. Please bring your passport and documents.