Norsk i arbeid

Norsk i arbeid (NIA) kombinerer norskopplæring med arbeidspraksis. Som deltaker på NIA får du kjennskap til norsk arbeidsliv.

NiA har fire ulike arbeidsstasjoner:

  • Kantine
  • Renhold
  • Salg/service/tekstil
  • Verksted.

Gruppene på de ulike arbeidsstasjonene har daglig drift og servicefunksjoner på skolesenteret. 

Hvem kan delta?

Du kan få plass på NiA dersom du trenger norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening.

Påmelding

Ta kontakt med din veileder / saksbehandler ved Integreringsmottaket, Introduksjonsavdelingen eller NAV for påmelding.

Pris

Tilbudet er gratis for deg som elev.

Priser for Integreringsmottaket og NAV

Integreringsmottaket, Introduksjonsavdelingen eller NAV kan søke opplæringsplass for deg på NiA.

Type kurs Antall timer / uke Pris høstsemester 17 uker Pris vårsemester 21 uker
NiA full uke (15 timer)
  • 700 kr per uke
  • 150 kr per dag v/
    redusert uke
  • 12.000 kr per semester
  • 14.000 kr per semester