Rett og plikt til opplæring

"Rett" betyr at den enkelte har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen de fristene som gjelder. Etter at fristen har utløpt, kan kommunen ta betalt for opplæringen.

"Plikt" betyr at man må ha gjennomført opplæringen og bestått prøver på et visst nivå for å kunne få permanent opphold og statsborgerskap.

Følgende grupper har rett til gratis opplæring:

Du har rett til gratis opplæring i norsk og samfunskunnskap hvis du er mellom 18 og 67 år og har opphold

  • etter søknad om asyl, som overføringsflyktning, på grunnlag av sterke menneskelige hensyn eller midlertidig på grunnlag av kollektiv beskyttelse
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Du har plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap hvis du er mellom 18 og 67 år, og

  • kommer fra et land utenfor EØS
  • har en oppholdstillatelse for å arbeide i Norge

Dette gjelder også familiemedlemmer. 

Plikten innebærer at du må gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap.

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Du har ikke plikt eller rett til gratis opplæring hvis du er

  • student
  • au pair
  • nordisk borger
  • EØS-borger

Du kan likevel få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

For ytterligere informasjon, se nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.