Rådgiver

Vår rådgiver gir deg informasjon om muligheter for utdannelse, godkjenning av papirer fra utlandet og hvor du kan henvende deg for andre skolerelaterte saker.

Bestill time for samtale

For en samtale med rådgiver, må du bestille time. Du kan bestille time her:

Anne Katrine "Tina" Kværne
Tlf: 48208376
E-post anne.katrine.kvarne@kristiansand.kommune.no

Utdanning i Norge

Vår rådgiver kan hjelpe deg med

 • individuell informasjon om utdanningssystemet
 • hva som er kravene for å komme inn på ulike skoler/universiteter
 • dine muligheter/utfordringer i det norske systemet 

Støtte i Lånekassen

Hvis du er elev ved grunnskole for voksne, har du rettigheter i Lånekassen. Kontakt rådgiver for avtale. Du må ha med deg disse dokumentene til møtet: 

 • BankID/BankIDmobil/App, eventuelt MinID
 • Eventuelt oversikt over ektefelles bruttoinntekt om dere har mindreårige barn
 • Har du eller har du hatt introduksjon, må du ha med dokumentasjon som viser det
 • Har du flyktningstatus, kan du ha rett på flyktningstipend. Dette og andre typer stipend, vurderes av Lånekassen som vil etterspørre dokumentasjon.

Du kan selv gå inn på www.lanekassen.no for å finne ut mer. 

 

Realkompetansevurdering

Hvis du har gått på grunnskole i hjemlandet, men mangler dokumentasjon, kan du få realkompetansevurdering. Du blir da kalt inn til en samtale for vurdering av dine kunnskaper. Du kan få realkompetansevurdering i

 • engelsk
 • matematikk
 • norsk
 • samfunnsfag
 • naturfag

Kontakt rådgiver for en samtale.