Realkompetansevurdering

Hvis du har gått på grunnskole i hjemlandet men mangler dokumentasjon, kan du få realkompetansevurdering. Du blir da kalt inn til en samtale for vurdering av dine kunnskaper. Du kan få realkompetansevurdering i

  • engelsk
  • matematikk
  • norsk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Rådgiver

Kontakt rådgiver for en samtale