Syn

Voksne med synsutfordringer

Er du voksen med synsutfordringer, kan du få hjelp med følgende fra Kongsgård skolesenter, Spesialavdelingen:

  • bruk av hjelpemiddelprogramvare
  • bruk av smarttelefon
  • "touch"-metoden
  • punktskrift
  • bruk av synstekniske hjelpemidler (for eksempel luper/ lupebriller)
  • kompenserende leseteknikker
  • ADL ("Activities of Daily Living") i forbindelse med synshemming
  • kompenserende synsteknikker etter slag
  • mobilitetsopplæring

Tilbudet er gratis.

Slik søker du

Du kan søke digitalt, i skjemaet Søknad om spesialpedagogisk opplæring

Sted

Undervisningen kan foregå enten på Kongsgård skolesenter, i hjemmet eller et annet sted etter avtale.