Privatisteksamen

Du kan ta grunnskolefagene som privatist. Dette betyr at du ikke følger undervisningen på Kongsgård skolesenter, men kan ta ta eksamen på skolen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.februar

Pris

Priser: 1217 kroner per eksamen.

Søknadsskjema

Du kan søke om privatisteksamen elektronisk, på Søknadsskjema privatisteksamen