Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Hvem kan søke?

Personer som omfattes av introduksjonsloven § 17, første til tredje ledd eller integreringsloven § 26 og 27, kan etter søknad fritas fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Du kan søke om fritak fra plikt fra opplæring hvis du skal søke om permanent opphold og:

  • Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
  • Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet.
  • Har særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.

Slik søker du

Det finnes to ulike søknadsskjemaer, avhengig av når du fikk opphold første gang:

Dokumentasjon må legges ved søknaden. Plikten til opplæring kvitteres ut ved UDI.

Behandlingstid

Behandlingstid er inntil 3 uker. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lengre tid.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt oss

Søknaden må sendes sammen med dokumentasjon til:

Kongsgård skolesenter
Postboks 4
4685 Nodeland