Spesialundervisning for voksne

Dette er et gratis tilbud til voksne i Kristiansand som trenger spesialundervisning av ulike grunner. Du kan ha rett til opplæring, veiledning eller kartlegging/vurdering.

Hvem kan søke?
Du kan søke hvis du er bosatt i Kristiansand kommune og har/trenger:

 • hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter (matematikk, norsk, IKT, samfunnsfag, engelsk)
 • opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • opplæring på grunn av sykdom, skade eller endret livssituasjon (kognitive vansker)
 • utredning og oppfølging av lese- og skrivevansker (som dysleksi)
 • synsvansker
 • mobilitetsvansker på grunn av nedsatt synsevne
 • opplæring i punktskrift
 • Tegnspråkopplæring - les om påmelding

Matematikkvansker (dyskalkuli)

Kongsgård skolesenter utreder ikke for dyskalkuli/matematikkvansker. Dette følges opp av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Slik søker du
Du kan søke om spesialundervisning for voksne elektronisk til Kongsgård skolesenter på skjema for spesialpedagogisk opplæring

Omfang
PPT utarbeider en sakkyndig vurdering med anbefaling om antall timer i løpet av et skoleår. Det er vanlig å få fra 1-3 klokketimer i løpet av en uke. Du får tilpasset opplæring i enetimer eller i liten gruppe. 

Sted
Undervisningen gjennomføres på

 • Kongsgård skolesenter (KSS)
 • Søgne gamle prestegård
 • Moen
 • På forskjellige aktivitetshus
 • På forskjellige vernede bedrifter

Transport
Hvis du på grunn av din helsetilstand ikke kan komme deg til timene med spesialpedagog på egenhånd, kan KSS søke om drosjetransport til deg.

Lovverket
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område etter opplæringsloven §4A-2

Eksterne lenker