IT-reglement for elever ved KSS

 1. Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles med andre.
 2. Skolens datamaskiner skal primært benyttes til opplæring.
 3. Dokumenter/filer som ikke er knyttet til opplæring og som opptar vesentlig plass og
  ressurser på skolens nettverk, vil bli fjernet uten varsel.
 4. Ha respekt for hverandre på internett. Alle former for mobbing på nett er ulovlig.
 5. Programmer eller data kan inneholde virus. Ikke åpne vedlegg i e-post fra ukjent
  avsender eller mistenkelige mailadresser. Vedlegg kan ha skadelig innhold.
 6. Lærermaskiner, lydanlegg og prosjektorer i klasserom skal kun brukes av lærer, eller
  under tilsyn av lærer i undervisningen.
 7. Smarttelefon, privat bærbar pc eller nettbrett kobles til eget gjestenett i hallen.
 8. Det er ikke tillatt å ta bilder eller filme seg selv, andre elever eller ansatte. Dersom en
  lærer åpner opp for pedagogisk bruk av bilder/video, skal eleven alltid spørre aktuelle
  personer om tillatelse til å ta bilder/filme.
 9. Brudd på IT-reglementet kan føre til at bruker blir utestengt fra å bruke datautstyr.
  Grove brudd på reglementet kan føre til politianmeldelse.
 10. Kommunalt it-reglement knyttet til låneavtale av datautstyr ved KSS, gjelder alle
  alltid.

Bruk nettvett!