Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse:Solaveien 84 4316 Sandnes Postadresse: Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51336800/SFO:51336807 Send oss e-post
Redaktør: Geir Mikalsen
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Viktig info ift. priser SFO

Pris for SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Regning kommer normalt første uken i påfølgende måned (etterskudd fakturering). 
Du betaler for SFO 11 måneder i året. Her er gjeldende priser fra 01.01.2022:

100 % plass: kr 3139 per måned
60 % plass: kr 2197 per måned

For nye 1.klassinger fra høst-22 vil en 60% plass være gratis

Prisen for 100% plass vil være kr 1570,- for elever på 1. trinn fra høsten 2022.


Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent for barn nr. 2 og ned med 50 prosent for barn nr. 3. Yngste barn i SFO defineres som barn nr. 1.
Har barn nr. 1 søsken i barnehage, går prisen ned med 15 prosent ved ett søsken i barnehage og ned med 25 prosent ved flere søsken i barnehage.
Søskenmoderasjon gjelder hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker.

Fra og med høsten 2022 vil en 60 % plass i SFO være gratis for elever på 1. trinn. Foreldre betaler da kun matpenger. Skolene avgjør hvordan oppholdstida kan benyttes med utgangspunkt i de lokale forholdene, hvor en her tilbyr 3 faste dager pr. uke knyttet til en 60% plass. Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Matpenger kommer i tillegg. 100% plass: 140,-, 60% plass: 98,- ved Stangeland SFO.

Viser ellers til utfyllende og oppdatert info fra kommunens hjemmesider ift. SFO.

Gjelder kun for nye 1.klassinger fra og med august/ høsten 2022. 

60% plass (3 dager/uke) for nye 1.klassinger høst-22:   Gratis

100% plass vil koste kr 1570,- for elever på 1. trinn fra høsten 2022.