Publisert: 11. mars 2024 | Sist endret: 11. mars 2024 | Forfatter: Birgit Sætrenes Hillesund

Sommerferietilbud fra Blå Kors

Blå Kors ferier arrangerer gratis ferier for barnefamilier som har rusavhengighet, vedvarende lavinntekt eller psykiske utfordringer tett på livet.

Se Ferietilbud fra Blå Kors for mer informasjon om ferietilbudene.
Søknadsfrist: onsdag 1. mai.

Se også her Ferietilbud sommeren 2024