Ordensreglement

01.08.2021 kom en ny forskrift om ordensreglement i Kristiansand kommune. Dette finner du på kommunens nettside.

Fra 01.12.2021 gjelder nytt Lokalt ordensreglement for Tunballen skole.