Organisering av skoledagen

 

 

 

 

 

Alle elevene slutter samtidig tirsdag (14.10), onsdag (12.30) og fredag (13.00)

På Tunballen skole vil tilbud om leksehjelp bli gitt til 3. og 4. trinn etter ordinær skoletid på mandager, dvs. fra kl. 13:00 til 14:00.
5. - 6. trinn får tilbud onsdager fra kl. 12:30 - 13:30.
7. trinn, tirsdager fra kl. 14:10 - 15:10.