Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges. 

Forskriften finner du nederst på siden under lenker.

Du finner også relevant informasjon på kommunens hjemmeside - lenke til dette ligger også nederst på denne siden.