Elevrådet

Årets elevråd på Tunballen er en flott gjeng elever fra 3.-7. trinn. Hver klasse er representert med en hovedrepresentant og en vara. Vi har allerede hatt noen møter og fått gjort litt for skolen vår.

Tanken med elevrådet er at det skal være elevenes talerør på skolen. Elevene skal ha muligheten til å påvirke sin egen skolehverdag. Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker.

En god elevrådssak er:

  • Konkret – det er lett å forstå hva man skal gjøre.
  • Gjennomførbar – det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret.
  • Målbar – det er mulig å se resultater i etterkant

I forkant av elevrådsmøtene skal det være klasseråd. Vi er glad for at alle på Tunballen er gode til å ha klasseråd, da blir jobben vår i elevrådet lettere å gjennomføre.

Til alle elever på Tunballen vil vi i elevrådet oppfordre dere til å komme med saker til elevrådet. Stort eller smått, vi tar saken.