Abonnèr på nyheter

Et nytt skoleår betyr at du må starte et nytt abonnement på nyheter fra skolens nettside.

Klikk på lenken "Nyhetsbrev" oppe til høyre på forsiden og skriv inn din e-postadresse. Deretter huker du av for de trinnene du har barn på og andre menyer du eventuelt ønsker tilsendt informasjon om.

Når det publiseres nye artikler på de sidene du har valgt får du tilsendt overskrift og ingress på e-post. Nettsiden er en viktig informasjonskanal som vi ønsker at alle foresatte abonnérer på.