Publisert: 07. mars 2024 | Sist endret: 07. mars 2024 | Forfatter: Elin Knutsen

Barn og unges mediebruk

Vi hadde et veldig fint og informativt foreldremøte med "Barnevakten" på tirsdag. Alle som kom fikk nyttige tips og råd i forhold til hvordan man skal hjelpe barna i det sosiale liv på nett. Vi fikk utdelt en brosjyre om barn og unges mediebruk som vi sterkt oppfordrer alle foresatte til å lese: Barn og unges mediebruk. I tillegg finner dere mye relevant informasjon her Dette bør voksne vite om sosiale medier. Husk at Barnekonvensjonen er tydelig på at barn skal beskyttes mot skadelig innhold, og det er dere foresatte som har hovedansvar for dette. Det kan være vanskelig å stå imot press når "alle andre har", og mest sannsynlig vil barnet ditt "lure" deg. Vær mer opptatt av gode samtaler rundt hva som er lurt og ikke lurt på sosiale media (jmf Samtaletips i brosjyren,) enn forbud, sjekk hvem de er "venner med" på de ulike appene, og sjekk ut hvilke innstillinger man kan bruke for å skjerme barna fra vonde inntrykk. Barna trenger masse veiledning fra dere for å få til et godt sosialt liv på nett.

En siste oppfordring fra FAU - ha skjermfri middag hver dag. Mvh FAU og ansatte på Tunballen skole.