Publisert: 13. oktober 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Anders Tviberg Fladstad

Vaksinering av barn med risiko for alvorlig sykdom i forbindelse med influensa

Barn med følgende sykdommer og tilstander har økt risiko for å bli alvorlige syke av influensa og bør få influensavaksine årlig:
• Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
• Hjertesykdom
• Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
(for eksempel epilepsi og tilstander
som påvirker lungefunksjon)
• Nedsatt immunforsvar som følge av
sykdom eller behandling (som for
eksempel organtransplantasjon, kreft)
• Lever- eller nyresvikt
• Diabetes
• Svært alvorlig fedme
• Annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik og genetiske syndromer)
• Premature barn. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Vaksine anbefales årlig fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opptil 5 år.

For mer informasjon se vedlegg.