Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foresatte som har elever ved Langenes skole utgjør det såkalte foreldrerådet. Rådet skal arbeide for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole, og bidra til trivselsfremmende tiltak til beste for skolemiljøet. Av praktiske årsaker nedsettes et arbeidsutvalg, FAU, som representerer skolens foreldreråd.

FAU består av alle trinns foreldrekontakter. Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, dvs. at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er hjemme igjen.

FAU arrangerer også trivselsfremmende tiltak for elevene. FAU har egen side på hjemmesida hvor de kan legge ut forslag til sosiale og trivselsfremmende aktiviteter, referater og annet de er opptatt av. Det avholdes ca 4 møter i året.

FAU-representanter skoleåret 2023-2024

Leder: Linn Cathrin Wehus

1.trinn: Steffen Kvevik
2.trinn: Rita Helene Hansen
3.trinn: Marianne Nordahl
4.trinn: Camilla Erland Aarnes
5.trinn: Yvonne Kerlefsen
6.trinn: Tove Thoner Hauge
7.trinn: Åse Aanesen Lundgren (sekretær/ nestleder) 

Referater fra møter i FAU
Referatene fra FAU-møtene ligger som vedlegg nederst på siden.