Våre ansatte

Her finner dere alle våre eminente ansatte.
Jarle Bjellås
Rektor
Telefon: 91551931
Anders Tviberg Fladstad
Inspektør
IKT-veileder
Telefon: 92033592
Janne Merethe Ravnberg
SFO-leder
Telefon: 46915048
Åse Sangvik Borøy
Kontorleder
Telefon: 38055980
Hilde Margrethe Mykland
Spes.ped.koordinator
Lærer 4.trinn
Tone Langeland
Helsesykepleier
Linda Tangvall Steinsland
Kontaktlærer 1. trinn
Nori Severin Assenov
Kontaktlærer 1. trinn
Harald Brattland
Lærer 1. og 2. trinn
Monica Barnett
Fagarbeider 1. trinn
Elise Govertsen
Fagarbeider 1. trinn
Tiril Imeland
Kontaktlærer 2. trinn
Torill Aursland
Kontaktlærer 2. trinn
Janne Løite
Fagarbeider 2. trinn
Helene Knudsen Juklerød
Fagarbeider 2. trinn
Trivselsleder
Inger Katrine Try
Fagarbeider 2. trinn
Marianne Severinsen
Kontaktlærer 3. trinn
Mari Tangevold
Lærer 3. trinn
Laila Tran
Lærer 3. trinn
Tove Jorunn Lohne
Fagarbeider 3. trinn
Henrik Svendsen
Kontaktlærer 4. trinn
Tove Bakke Pedersen
Kontaktlærer 4. trinn
Kevin Andreassen
Lærer 4. trinn
NOA-kontakt / SNO-lærer
Elisabeth Dahlstrøm
Fagarbeider 4. trinn
Åshild Norby
Fagarbeider 4. trinn
Kristin Frigstad Repstad
Kontaktlærer 5. trinn
Laila Helen Rønnevik Jørgensen
Kontaktlærer 5. trinn
Henriette Dversnes Stenberg
Lærer 5. trinn
Musikklærer 6. og 7. trinn
Elisabeth Rosvold Tønnessen
Lærer 5. trinn
Wenche Pettersen
Fagarbeider 5. trinn
Ingvild Steinsland
Kontaktlærer 6. trinn
Sidsel Kvamme Hornnæss
Kontaktlærer 6.trinn
Emmi Maalena Nygård
Mat og helselærer 6. trinn
Kristi Furuborg
Kontaktlærer 7.trinn
Aina Holla Steimler
Lærer 7.trinn
NOA-kontakt / SNO-lærer
Helena Langeland
Fagarbeider 7. trinn
Simen André Finstad
Fagarbeider 7. trinn (vikar)
Camilla Fosse
Lærer Mottaksklassen
Kateryna Willumsen
Tolk Mottaksklassen
Anne Elisabeth Rom
Kontaktlærer 3. trinn
I Permisjon
Hans Kvinlaug
Byggdrifter
Mette Hansen
Renholder
Lene Vaksdal
Renholder
Jeanett Eikeland
Vedlikehold skole