Ordensreglement

01.08.2021 kom en ny forskrift om ordensreglement i Kristiansand kommune. Dette finner du på kommunens nettside.

Fra 24.06.2022 gjelder nytt lokalt ordensreglement for Langenes skole, se vedlegg.