Skolefritidsordning

SFO på Langenes skole holder til i fellesområdene for 1. og 2. trinn. Her har barna enkel tilgang til flere gode aktiviteter. Vi har også tilgang til gymsal og de store og fine uteområdene i nærmiljøet.

Ringe oss?
Du treffer oss ved å ringe skolens hovednummer 38 05 59 80. Når en hyggelig stemme ønsker deg velkommen, så kan du trykke tastevalg 2 for SFO.

Søknad, endring og oppsigelse 
Kristiansand kommune bruker Visma Flyt for administrasjon av plass på SFO. Søknader og endringer gjør du i foresattportalen. Innmelding kan gjøres i løpet av kort tid, men vi minner om at det er 30 dagers oppsigelsestid for å redusere eller si opp plassen.

Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen fastsettes av bystyret i forbindelse med årsbudsjettet. Gratis kjernetid for 1. trinn gjelder fra august 2022. Det er mulig å søke om redusert betaling basert på inntekt, og det er også søskenmoderasjon. Mer informasjon om foreldrebetaling kan leses på kommunes nettside.

Ferie og fridager
Kristiansand kommune har en oversikt over ferie og fridager på sin nettside. Der kan man se den såkalte skoleruta for inneværende år, og tre år frem i tid. 

Ferie-SFO
I skolens ferier er det også tilbud om ferie-SFO. Her melder du som forelder opp ditt barn via særskilt skjema i Visma Foresattportal. Det bemannes etter antall påmeldte.

Åpningstider i SFO
SFO har som en hovedregel åpent fra kl. 0730-1630 alle virkedager i skolens ferier. Dagen før helligdager har vi åpent fra kl. 0730-1200. 

Følgende unntak gjelder:

  • Vi stenger 4 uker på sommeren
  • Vi har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret.