Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget
Å sitte i skolens samarbeidsutvalg (SU) er en spennende utfordring for deg som er interessert i å bidra til en best mulig skole. Det avholdes 3-4 styremøter i halvåret. 

Samarbeidsutvalget består av: 3 foreldre, 3 ansatte (2 fra det pedagogiske personalet +1 fra andre ansatte), 1 representant oppnevnt av kommunen (politiker), 2 elever (på barnetrinnet har ikke elevene stemmerett) og rektor.

Samarbeidsutvalget 2022-2023:
Kristine Løite Blom (Foreldrerepresentant leder SU)
Camilla Frøysaa Olsen (Foreldrerepresentant leder FAU)
Jan Morten Haavik (Foreldrerepresentant SU)
Linn Wehus (Foreldrerepresentant)
Vidar Skartveit (Politiker)
Anne Elisabeth Rom (Personal)
Sidsel Kvamme Hornnæss (Personal)
Jonas 7.trinn (Elevrådsleder)
Szymon 6.trinn (Nestleder elevråd)
Jarle Bjellås (Rektor)

Protokoller fra møter i Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU)
Referater ligger som vedlegg nederst på siden.