Publisert: 26. januar 2023 | Sist endret: 09. mars 2023 | Forfatter: Janne Merethe Ravnberg

Søke SFO plass

For å søke SFO plass for skoleåret 2023/2024 må dette gjøres inne på foreldreportalen. 

Vi har opptak hele året, men hovedopptaket skjer på våren i forbindelse med skoleinnskriving.

Frist for å søke SFO plass for nye 1.klassinger er 1.april 2023. Dette er for at vi skal kunne planlegge og sette bemanning.

Elever som allerede har plass i SFO trenger ikke å foreta seg noe, med mindre man skal gjøre en endring av opphold eller si opp plassen før neste skoleår. SFO plassen løper automatisk ut frem til eleven er ferdig i 4.klasse.

Dere går inn på Kristiansand kommune sine nettsider, velger Barnehage og skole -> skole og SFO -> skolefritidsordning-> klikker på Foresattportalen -> logger inn med bank ID og fyller ut aktuell info og ønsket oppholdstype.

På Langenes SFO tilbyr vi disse oppholdsplassene:

Hel plass 

18 timers plass (dette tilsvarer 5 ettermiddager)

4 dager i uka

3 dager i uka

Delt plass (eks. 3 ettermiddager,gratis)

2 dager i uka (gratis)

1 dag i uka (gratis)

Kortidsplass morgen til skolestart på skoledager

Kortidsplass ved skoleslutt til kl.14.00 på skoledager

Kristiansand kommune tilbyr 12 t gratis for nye 1.klassinger, disse er merket gratis. Andre opphold vil bli bli redusert med 12 t på faktura.

Du kan søke om SFO-plass her