Publisert: 06. januar 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Jarle Bjellås

Informasjon om fordeling av elever fra barneskoler til ungdomsskolene Tinntjønn og Tangvall

Tidligere Søgne kommunes forskrift om skolekretser med tilhørende kriterier for skolebytte ble opphevet i vedtak i Bystyret i Kristiansand 01.12.2022.  Forutsetningene som lå til for grunn i daværende forskrift for elevfordelingen mellom Tangvall- og Tinntjønn ungdomsskole endres da denne baserte seg på at Tangvall ikke hadde plass til elevene fra Langenes. Når den nye ungdomsskolen tas i bruk, vil kapasiteten økes og elevene fra Langenes vil ut fra nærskoleretten få tilbud om skoleplassering på Tangvall. Samtidig kan enkelte elever fra Lunde skole, som har fått skoletilbud på Tangvall nå få tilbudet på Tinntjønn

Her kan du lese hele informasjonsskrivet fra kommunen:

 

https://www.minskole.no//DynamicContent//Documents/884-lundeskole-Informasjon-om-fordeling-ungdomsskole-Ti-75bedd5b-6e5c.pdf