Skolemelk 2022/2023

FAU åpnet før sommeren en egen konto i Søgne og Greipstad Sparebank. For å bestille skolemelk må dere betale til denne kontoen og merke betalingen med elevens navn, trinn og hva slags melk dere ønsker.

Dere kan velge mellom lettmelk/ekstra lettmelk (kr. 1302,- per skoleår) og laktosefri lettmelk (kr. 1786,- per skoleår).
Kontonummer: 3090 18 26222.

Melk vil ikke deles ut før betalingen er registrert