6.Trinn

Kirsti Furuborg
Kontaktlærer
Telefon: 90720217
Mona Berrum
Lærer
Telefon: 90720217
Stian Silkjær Haugland
M&H- Lærer
IKT- veileder og Mat & Helse ansvarlig
Telefon: 97883263