4.Trinn

Stian Silkjær Haugland
Kontaktlærer
IKT- veileder og Mat & Helse ansvarlig
Telefon: 90713497
Laila Helen Rønnevik Jørgensen
Kontaktlærer
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet
Telefon: 90713497
Laila Tran
Lærer
Telefon: 90713497
Wenche Pettersen
Assistent
Katinka Larsen
Fagarbeider
Telefon: 41291535