2.Trinn

Marianne Severinsen
Kontaktlærer
Telefon: 90709969
Anne Elisabeth Rom
Kontaktlærer
Telefon: 90709969
Amanda Umunyana
Lærer u/godkjent utdanning
Telefon: 90709969
Tove Jorunn Ytrearne Lohne
Fagarbeider
Inger Katrine Try
Fagarbeider