Administrasjon

Jarle Bjellås
Rektor
Telefon: 91551931
Anders Tviberg Fladstad
Inspektør / assisterende rektor
Telefon: 92033592
Janne Merethe Ravnberg
SFO-leder
Telefon: 46915048
Hilde Margrethe Mykland
Sped.ped koordinator
Lærer 3. trinn
Telefon: 38055980
Åse Sangvik Borøy
Kontorleder
Telefon: 38055980