Meny
Forside
Hovedadresse Eddaveien 25 4327 SANDNES Telefon: 51338100 Send oss e-post
Postadresse Øygard u.skole, Sandnes kommune, Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Espen Nielsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Læringsplan
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vurderings- og aktivitetsplaner
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Timeplaner - alle trinn og klasser
Timeplaner - 2023/2024
Fravær / permisjon
Fravær / permisjon
Pålogging - ansatt
Påloggingsside (intern side)
Helsesykepleier

Helsesykepleier på Øygard ungdomsskole er Linda Klippen

Kontaktinformasjon

Skolehelsetjenesten skal medvirke til å øke barns og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre eget liv, og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner. Helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.  

Helsesykepleier tilbyr rutineundersøkelser av høyde og vekt til alle elever på 8. trinn. I tillegg har helsesykepleier undervisning om fysisk/psykisk helse for 8. klassingene og en individuell helse/trivselssamtale med alle 8. klassingene. 10. trinn får tilbud om vaksine etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. I tillegg har helsesykepleier undervisning om seksualitet og prevensjon for alle 10. klassingene. 9. trinn får undervisning av ernæringsfysiolog om bra mat for kropp og hjerne. Alle klassetrinn har tilbud om "Åpen dør" hos helsesykepleier, elever kan derfor ta kontakt med helsesykepleier uten først å gjøre en timeavtale. 

Helsesykepleier deltar i skolens ressursmøter og samarbeider med skolens personale. Helsesykepleier deltar også på skolens foreldremøter. Skolehelsetjenesten samarbeider med andre tjenester i samråd med barn og foreldre.

Les mer om skolehelsetjenesten på kommunens hjemmeside.