Meny
Forside
Hovedadresse Eddaveien 25 4327 SANDNES Telefon: 51338100 Send oss e-post
Postadresse Øygard u.skole, Sandnes kommune, Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Espen Nielsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Læringsplan
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vurderings- og aktivitetsplaner
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Timeplaner - alle trinn og klasser
Timeplaner - 2023/2024
Fravær / permisjon
Fravær / permisjon
Pålogging - ansatt
Påloggingsside (intern side)
Skolemiljø

Alle elevane har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringslova §9 A-2)Ta umiddelbar kontakt med skolen (kontaktlærer/ avdelingsleder / rektor) hvis du som elev, eller du som foresatt for elev, ikke opplever at skolemiljøet på Øygard er trygt og godt.

På Øygard har vi en handlingsplan for hvordan vi jobber for at alle elevene skal oppleve skolemiljøet som trygt og godt.  

Skolen har aktivitetsplikt. Det betyr at skolen skal iverksette tiltak som skal gjøre at eleven har det trygt og godt på skolen. Hvis du/dere ikke opplever at dette blir gjort, er neste skritt å melde dette til Fylkesmannen. Det er viktig å presisere at rektor må være kjent med saken før den meldes til Fylkesmannen. 

Informasjon fra Udir finnes her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

Informasjon fra Fylkesmannen er her: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Ein-trygg-skuledag-utan-mobbing/

Informasjonsvideoer fra fylkesmannen: https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8  og https://www.youtube.com/watch?v=_jXiw6KFIi8&feature=youtu.be