Meny
Forside
Hovedadresse Eddaveien 25 4327 SANDNES Telefon: 51338100 Send oss e-post
Postadresse Øygard u.skole, Sandnes kommune, Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Espen Nielsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Læringsplan
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vurderings- og aktivitetsplaner
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Timeplaner - alle trinn og klasser
Timeplaner - 2023/2024
Fravær / permisjon
Fravær / permisjon
Pålogging - ansatt
Påloggingsside (intern side)
SU

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ, og samarbeidsutvalgets oppgaver er definert i opplæringslovens §11-1 med tilhørende forskrifter. Samarbeidsutvalget har i tillegg fått delegert styringsoppgaver innen bl.a. følgende områder:  

 • SU skal se til at brukermedvirkningen i skolen er organisert ihht opplæringsloven
 • SU skal godkjenne skolens virksomhetsplan
 • SU skal se til at skolens kompetanse- og rekrutteringsplaner er utarbeidet i tråd med gitte retningslinjer
 • SU skal få seg forelagt skolens resultatvurdering og se til at den er utarbeidet ihht vedtatte retningslinjer.
 • SU vedtar skolens ordensreglement
 • SU har uttalerett til skolens regnskap samt rådmannens forslag til økonomiplan.
 • SU skal kvalitetssikre at rektors forslag til budsjettfordeling er i samsvar med vedtatte mål
 • SU beslutter utleie av skolens lokaler

Samarbeidsorganet har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen

Eksempel på slike saker kan være:

 • Plan for hjem-skole-samarbeid.
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres

Samarbeidsorganet sammensetting

 • I SU skal alle partene i skolen være representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene

Mer informasjon om SU sitt utvidede mandat finner en på hjemmesiden under SU 

SU 2018-2019


Terje Lauvvik
Leder
10a
90752664
Katrin Handeland
Nestleder
10d
93223554
Helge T. Olsen
Foreldrerepresentant(vara)
8d
90168908
Svein Kåre Nessa
Lærerrepresentant
Per-Otto Jørgensen
Lærerrepresentant
Jone Herigstad
Lærerrepresentant (vara)
Oddmund Fuglestad
Politisk representant
Glenn Øgreid
poitisk representant (vara)
Rune Stangeland
Rektor
sekretær
Anja Sarita Røyneberg
Rektor (vara)
sekretær
51338103
Gunn Egeland
Representant, andre ansatte
Vanessa Linjord
Elevrepresentant
10c
Camilla Tjelhovd
Elevrepresentant
8c
Evy Andrea Øverland Berge
Elevrepresentant(vara)
10b