Meny
Velg klassetrinn Forside
Innføringsklasse
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 9
Besøksadresse Idrettsgata 54 8370 Leknes Telefon: 76056800 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 14 8376 Leknes
Skolefritidsordningen ved Leknes skole Idrettsgata 54 8370 Leknes Telefon: 760 56820 Send oss e-post
Redaktør: Geir Angell
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<mai 2024><<
mai 2024
mtotfls
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809
Trafikkplan Leknes skole
Trafikkplan for Leknes skole
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Har du rett til skoleskyss?

Det er Nordland Fylkeskommune som har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og den videregående skolen i Nordland.

Her er noen avklaringer rundt regelverket, fullstendig skyssreglement finner du her: Skyssreglement

Definisjoner:

Skoleskyss Med skoleskyss menes den daglige transporten tur/retur av eleven mellom hjem og skolen. Skoleskyss utføres morgen og ettermiddag, mandag – fredag i henhold til vedtatt skolerute. 

Skole Med skolen menes hovedskolen (lokasjonen) der eleven har sin hovedandel av undervisningen. 

Hjem Elevens folkeregistrerte adresse er å anse som elevens hjem.

Skoletilhørighet  Eleven sokner til den skolen som ligger nærmest hjemmet (nærskolen).    

 

Hvem kan få skoleskyss:

Elever i 1. klasse med mer enn 2 kilometer mellom hjem og hovedskole og elever i 2.– 10. klasse med mer enn 4 kilometer mellom hjem og hovedskole, har rett til gratis skoleskyss.

Skolefritidsordning (SFO) Elevene har ikke rett til skyss mellom hjem og skole i forbindelse med SFO

Har eleven 50% SFO  kan eleven få 50% skyss,

Har eleven 100% SFO  har han ikke krav på skoleskyss.

Delt bosted En elev har delt bosted når han/hun bor tilnærmet like mye (50/50) på begge steder. Retten til skoleskyss, iht. opplæringslova § 7-1 og 7-2, kan da gjelde fra begge bostedene. Vanlig samværsavtale etter barnelova, gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene, jfr. Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2009.                                                                                                                   

Egen erklæring må vedlegges søknaden om skoleskyss til skolen, du finner den som vedlegg til høyre.

Fritt skolevalg og skolevalg ved flytting Elever som flytter til annen skolekrets skal også normalt bytte skole. Dette gjelder flytting både innenfor og mellom kommuner. Fylkeskommunen har ikke ansvar for skoleskyss dersom eleven ønsker, eller av sosiale årsaker er anbefalt å fortsette i sin gamle skole etter flytting, selv om dette skjer i løpet av året og er godkjent av kommunen(e). Det må søkes om å fortsette skolegangen ved skolen man flytter fra.

Skyss av elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming

Elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Denne retten gjelder også til/fra hjem - skolefritidsordningen for varig funksjonshemmede elever. Fylkeskommunen er ansvarlig for å tilrettelegge skyssen.  Skyssen skal om mulig koordineres med andre transportoppdrag.

Krav til søknaden – for elever med midlertidig skade eller varig funksjonshemming :                                                                                                                                                                                                                                               Søknad om skoleskyss for den enkelte elev sendes til Nordland fylkeskommune via kommunen/skolen. Søknaden skal være vedlagt sakkyndig uttalelse fra lege eller annen helsefaglig instans som har rett til å utstede sykemelding. Uttalelsen skal inneholde begrunnelse for og beskrivelse av skyssbehovet (buss, privatbil, drosje), og for hvilken periode det vil være behov for slik skyss. Legeerklæring med ev. vedlegg kan ikke være eldre enn 3 måneder. Legeattester og annen dokumentasjon  kan bli underlagt ytterligere vurdering av kompetent medisinsk personell. Søknader innvilges for angitt periode. Ved varig behov for tilrettelagt skoleskyss, innvilges søknaden normalt for det tidsrom eleven skal få sin undervisning ved den aktuelle skolen. Ved bytte av skole eller flytting, skal ny søknad sendes til fylkeskommunen. Elever som antas å kunne følge ordinær skoleskyss, tilbys dette eventuelt med  følge/tilsynsordning   Eleven eller elevens foresatte er ansvarlige for at søknad om tilrettelagt skyss sendes til fylkeskommunen via skolen så snart man er klar over at det vil være behov for slik skyss.

Særlig farlig skolevei                                                                                                                                             

Elever som ikke fyller vilkårene i hht avstandsgrensene, kan i særlige tilfeller ha krav på gratis skoleskyss.  Det er den enkelte kommune som står ansvarlig for skoleskyss, som følge av vedtak om særlig farlig skolevei, jfr. Opplæringslovens §13.4.   Leknes skole har per i dag ingen strekninger som er definert som trafikkfarlige.                                                                                                                             

Skysskort

Alle elever med rett til fri skoleskyss, skal ha elektronisk skysskort. Kortet skal være utstyrt med elevens navn.  Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Elever skal benytte, fremvise/validere skysskortet på alle skoleskyssreiser. 

Det er elevens/foresattes ansvar at reiser som er lagt inn i skolekortet, ikke benyttes til andre reiser enn mellom hjem og skole på skoledager. Elever som bruker opp sine reiser før utløpet av skoleåret, må selv bekoste reisen for det antall dager av skoleåret som gjenstår når skolekortet er brukt opp. Ved reise på annen strekning enn den skolekortet gjelder for, må ordinær billett løses.   

Kort som ved normal bruk, slutter å fungere vil bli erstattet av Nordland fylkeskommune.  

Feilaktige opplysninger

 Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får dekket skoleskyss eller får utstedt skysskort kan bli holdt økonomisk ansvarlige for fylkeskommunens kostnader. For elever under 18 år vil foresatte kunne bli holdt ansvarlige, jfr. lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26.  

Dersom eleven har skysskort er det foresattes ansvar å melde fra dersom flytting medfører at eleven ikke lengre har krav på eller har behov for skyss!

Skolen betaler for antall turer i kortet uansett om de benyttes eller ikke, det er derfor viktig at vi får beskjed dersom det ikke er behov for skysskortet lengre!

 

Søknadskjema for skoleskyss finner du som vedlegg på høyresiden