Overgang fra 7. til 8.trinn for høst 2023 og vår 2024

Inntak nye 8.trinn 2023

Hvem kan du kontakte om overgangen for ditt barn? Kontaktpersoner 23-24

Plan utarbeidet  sentralt for alle overganger. Temaplan overgang 7.- 8. trinn

Aksjonsliste- hva skjer når? Overgang 7. - 8. trinn 23-24

Inntak STOLT særskilt tilrettelagt opplæring 2024

STOLT særskilt tilrettelagt opplæring Gosen skole oppdatert 041023