Informasjon om skolen

informasjonen oppdateres

Gosen skole er en ungdomsskole i Madla og Kvernevik bydel i Stavanger. Skolen har omlag 360 elever fordelt på fem klasser på hvert trinn. I 2024 er det 50 år siden skolen ble åpnet.

Gosen skole er en av flere skoler i Stavanger kommune som gir særskilt tilrettelagt opplæring. Tilbudet er tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker.

Skolen har omlag 80 ansatte.