Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer, faglærer eller miljøpersonell, bruker du Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med ledelse, skolekonsulent eller rådgivere på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Inger Lise Olufsen
konstituert rektor høst august til desember 2024
8.trinn
Telefon: 51 50 70 02 / 951 07 960
Sissel Kjellesvik
Avdelingsleder/assisterende rektor
9. trinn
Telefon: 51 91 20 82 / 932 18 656
Ingve Helgeland
Avdelingsleder
10. trinn
Telefon: 51 91 28 19 / 915 84 528
Sindre Hodne Immerstein
Avdelingsleder
SFO
Telefon: 51 91 24 76 / 980 69 217
Mia Andersson
Skolekonsulent
Telefon: 51 50 83 06 / 989 01 286
Bente H. Drevland Hundsnes
Yrkes- og utdanningsrådgiver
Telefon: 51 50 75 00
Arvid Tengesdal
Sosialpedagogisk rådgiver
Telefon: 474 58 094
Anne-Marthe Nygård Basso(permisjon høst 2024)
Rektor
Telefon: 51 50 89 40 / 980 00 712
Ny kommer
Helsesykepleier
Telefon: 51 91 24 75 / 476 92 281