Publisert: 07. juni 2024 | Sist endret: 07. juni 2024 | Forfatter: Anne Marthe N Basso

Ny Forskrift om grunnskoleopplæringa og ny Opplæringslov trer i kraft 1. august 2024

Forskrift om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (opplæringsforskriften) og ny forskrift til privatskoleloven (privatskoleforskriften) ble fastsatt 3. juni. Disse vil tre i kraft 1. august, samtidig med den nye opplæringsloven.(UDIR, 2024)

 

Les mer her: Ny forskrift og ny Opplæringslov i grunnskole og videregående skole