Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Myrullveien 1 4326 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi minner om at all fravær skal meldes inn på SMS (før kl. 08.00) på nummer 59 44 01 13

Velkommen til familiedager i Hanahallen i høstferien.
Det vil bli ulike aktiviteter og kafe fra 10. - 14. oktober.

Barn under 4. klasse må ha følge med voksne.

Gratis inngang!


Fem minutter over tolv, torsdag 22. september, ringte brannalarmen på skolen. Både elever og ansatte visste om tidspunktet og var forberedt på hva som ville skje. i forkant av øvelsen er skolens branninstruks gjennomgått i klassene. 3 minutter og 20 sekunder etter at ringeklokkene begynte å ringe, var samtlige ute på oppstillingsplassen, og var ferdig talt opp.

Beintøft har holdt på i nesten to uker. Elevene er flinke, og Iglemyr skole hevder seg i nasjonal konkurranse! I tillegg setter skolen og FAU ekstra fokus på trygg skolevei nå i høst.

Beintøft er en nasjonal konkurranse for barneskolen som har fokus på at flest mulig skal gå eller sykle til og fra skolen. På denne måten får vi mindre forurensning der vi bor og mindre biltrafikk gir en tryggere skolevei.

Konkurranseperioden er 1. september - 1. oktober og alle klasser på Iglemyr skole deltar.

Les mer om konkurransen på: http://www.beintoft.no/om-beintoft/

Beintøft har egne premier og i tillegg vil det kanskje dukke opp premier til de beste på Iglemyr fra FAU ....

Vi oppfordrer alle elever og voksne til å gå eller sykle til skolen!

Hilsen FAU


Skolen minner om at all innmelding av fravær skal komme før kl. 08.00 samme dag (sms - 59 44 01 13).

Iglemyr skole anbefaler alle elever på 4. - 7. trinn til å dusje etter kroppsøving.