Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Myrullveien 1 4326 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi minner om at all fravær skal meldes inn på SMS (før kl. 08.00) på nummer 59 44 01 13

Tema vil være ulike kulturers møte med julen i Norge:
Islam, kristendom og humanisme.

- Hvordan feirer vi jul?
- Hvilke tradisjoner finnes?
- Hvilken mat spiser vi?
- Hvilke tradisjoner tilknyttet julen kjenner du?  


Elevene vil jobbe sammen i grupper og presentere sitt arbeid. Det vil også bli kreativt juleverksted.

Innholdet i undervisningsøkta er knyttet opp til læringsmål i kunnskapsløftet.  

Skolen minner om utsendt sms der vi ber om oppdatert kontaktinformasjon – gjelder bl.a. deltakelse på skolegudstjeneste.


Målsettingen med aksjonen som startet mandag 5. desember, var å unngå at foreldre som leverer barn på skolen like før skolestart kjører inn på parkeringsplassen ved Austråtthallen. Tidligere har vi sett mange farlige situasjoner med kaotiske forhold der barn må gå mellom biler som rygger og snur inne på parkeringsplassen.

Skolen har fått flere positive tilbakemeldinger og skoleledelsen kommer til å være til stede videre utover uka.

Flere som skal levere barn, kjører inn mot Riaren og setter av barn på vei ut Iglemyrveien. Dette er uheldig.
Barna må settes av på vei innover veien, slik at de slipper å gå over veien.


Barn som leveres på parkeringsplassen ved Austråtthallen, har trolig den farligste skoleveien. Mange foreldre har som praksis å kjøre inn på parkeringplassen, slippe av barnet snu og kjøre ut igjen. Når flere gjør dette samtidig, ser vi at det oppstår farlige situasjoner med fare for at barna blir påkjørt.

Fra mandag 5. desember vil vi ha en endring på dette. Da ber vi at en stanser utenfor parkeringsplassen, setter av barnet og kjører inn mot Riaren og idrettsanlegget før en snur og kjører ut Iglemyrveien igjen. Skolens ledelse vil være på plass ved Austråtthallen for å trygge elevene.


Ønsker du som foreldre eller foresatt at barnet ditt skal delta på skolegudstjeneste? Dette er et av spørsmålene i spørreskjema vi sendte ut invitasjon til å svare på  tirsdag 29. november. Invitasjonen ble sendt på SMS. Dersom du ikke har fått meldingen eller hadde vansker med å svare, finner du lenke nederst i artikkelen.

I undersøkelsen henter vi også inn oppdatert kontaktinformasjon til foreldre/foresatte og til alternative kontaktpersoner. De alternative kontaktpersonene tar vi kontakt med hvis vi ikke har lyktes å komme i kontakt med de nærmeste pårørende i tilfelle sykdom eller ulykke.

Til slutt ber vi også foreldre/foresatte svare ja eller nei til om skolen kan ta bilde av barnet til bruk på skolens hjemmeside, om barnet kan sykle på turer med klassen osv. 


For barn som blir syke med oppkast og omgangssyke ønsker vi å minne om folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

For skolebarn kan man vanligvis vende tilbake til skole når man ikke lenger har symptomer og føler seg frisk. Fordi man kan skille ut smittestoff også etter opphør av symptomer, er det ekstra viktig med grundig håndhygiene i de første dagene etter at man har blitt frisk.

For barn i barnehage er anbefalingene annerledes - her bør barnet holdes hjemme ved symptomer og ikke sendes til barnehagen igjen før det har gått 48 timer etter opphør av oppkast og diaré.

Se mer informasjon om norovirusinfeksjon her: Folkehelseinstituttet


Fra og med uke 45, vil elever, foreldre og foresatte få mulighet til å svare på Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser. Elevene i 5.-7. klasse får svare på Elevundersøkelsen, og foreldre til elever på alle trinn kan besvare Foreldreundersøkelsen. 

Invitasjon til å svare på Foreldreundersøkelsen, vil bli sendt både på SMS og i e-post. Har en flere barn på skolen, vil en få en invitasjon per barn.