Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Myrullveien 1 4326 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi minner om at all fravær skal meldes inn på SMS (før kl. 08.00) på nummer 59 44 01 13

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.


Trenger du hjelp med lekser?

Sandnes Røde Kors har mange frivillige som gjerne vil hjelpe deg. Tilbudet starter opp på biblioteket og Lura bydelshus 10. januar. Tilbudet er gratis. Røde Kors har ikke tilbud i skoleferier, men ellers kan du bare møte opp. Sandnes bibliotek for 4, 5, 6. og 7. klasse: tirsdager kl. 15 - 17. Lura Bydelshus, alle trinn: tirsdager kl 16 - 18.

Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte Marit Øydne tlf. 976 37 059 eller Helle Aanonsen tlf. 913 86 188.


Barn som leveres på parkeringsplassen ved Austråtthallen, har trolig den farligste skoleveien. Mange foreldre har som praksis å kjøre inn på parkeringplassen, slippe av barnet snu og kjøre ut igjen. Når flere gjør dette samtidig, ser vi at det oppstår farlige situasjoner med fare for at barna blir påkjørt.

Fra mandag 5. desember vil vi ha en endring på dette. Da ber vi at en stanser utenfor parkeringsplassen, setter av barnet og kjører inn mot Riaren og idrettsanlegget før en snur og kjører ut Iglemyrveien igjen. Skolens ledelse vil være på plass ved Austråtthallen for å trygge elevene.


For barn som blir syke med oppkast og omgangssyke ønsker vi å minne om folkehelseinstituttet sine retningslinjer.

For skolebarn kan man vanligvis vende tilbake til skole når man ikke lenger har symptomer og føler seg frisk. Fordi man kan skille ut smittestoff også etter opphør av symptomer, er det ekstra viktig med grundig håndhygiene i de første dagene etter at man har blitt frisk.

For barn i barnehage er anbefalingene annerledes - her bør barnet holdes hjemme ved symptomer og ikke sendes til barnehagen igjen før det har gått 48 timer etter opphør av oppkast og diaré.

Se mer informasjon om norovirusinfeksjon her: Folkehelseinstituttet


Etter høstferien gikk syvende igang med trafikkpatrulje for dette skoleåret. Frem til vinterferien vil de stå synlig i fotgjengerfeltet ved skateparken og i krysset Austråttveien/Høgevollsveien. Formålet er å hjelpe alle barna å krysse gaten trygt nå når det blir stadig mørkere ute.

Det er snart høstferie - vi oppsummerer skoleåret så langt.