Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Orrevegen 304 4352 Kleppe
Telefon: 51 78 62 60 Faks: mob.91245393(uteskule) Send e-post til oss
Redaktør: Kariann F. Leikanger
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Bussavganger frå Horpestad skule

Måndag: kl 14.05 Rutebuss 58

Tysdag:  kl 12:50 Skulebuss

Onsdag: kl 14.05 Rutebuss 58

Torsdag: kl 12.50 Skulebuss

Fredag: kl 12.00 Skulebuss og kl 14.05 Rutebuss 58

 


FAU inviterte til allmøte på Horpestad skule i samband med bygging av ny skule, og eventuell nedlegging av Horpestad skule.

TUSEN TAKK TIL ALLE DE SOM HAR SVART PÅ FORELDREUNDERSØKINGA!

Vi har fått svar frå 75% av dykk, og kan bruke desse tilbakemeldingane til å verte endå betre.

Gildt å sjå at de som er foreldre og føresette er så fornøgde med arbeidet vi gjer ! 

Her er prosentandel som har svara på dei ulike trinna:

1.trinn: 80%

2.trinn: 79% 

3.trinn: 82%

4.trinn: 63%

5.trinn: 85%

6.trinn: 73%

7.trinn: 69%

 

 

 

 

 


Denne veka skal alle heimane ha fått heim foldaren om kva føresette kan gjere i arbeidet mot mobbing. 

På FAU-møtet i oktober vart vi einige om at denne foldaren skal delast ut til føresette til nye 1.trinns elevar kvart år. 

Måndag denne veka hadde vi fellessamling der vennskap var tema. Der vart elevane og minna på avtalen om å ikkje mobbe andre som elevar og vaksne skreiv under på i fjor vist fram. Etter samlinga fekk alle dei nye elevane og nye vaksne skrive under på denne avtalen. Avtalen heng i gangen ved hovudinngangen.

Elles så arbeider elevrådet med å skaffe ein "Vennebenk" til å ha ute. Der skal elevar som ikkje har nokon å vere med, kunne setje seg ned, og er dermed lett synlege for dei andre som då kan ta initiativ til å ta dei med.   Lenke til Partnerskap mot mobbing


Dette er ei god nettside med mykje informasjon om kva mobbing er, og korleis vi arbeide for å få bukt med dette.

Nullmobbing.no


Her er skuleruta som gjeld for Horpestad skule 2016/2017

Skulen er nå klargjort til fruktbestillinger for hausten 2016 og våren 2017.

Vi har endra litt på tidene for slutt av skuledagen neste år. Det siste friminuttet vert auka til 20 min. Så har 5.-7. trinn auka undervisinga med 1time ( = 20 min ekstra per trinn)

Skulen startar som nå kl 08.20. Her er tidene for skuleslutt:

                   Måndag     Tysdag     Onsdag    Torsdag     Fredag

1.-4. trinn     14.00         12.40       14.00         12.40          11.55

5.-7. trinn     14.00         12.40       14.00         12.40          14.00