Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Faks: 51700008 Send e-post til oss
Redaktør: Roald Tungland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
5. klasse har laga sentralornament på papir. Dei byrja med eit mønsterelement som dei spegla sjølv før det blei kopiert på kopimaskin til ein rund rapport. 

I løpet av våren 2016 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN.

I nokre fag kan du ha fått avgangskarakter tidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar. Vi har derfor laga denne brosjyren som vi håpar du kan ha nytte av. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre med informasjon retta direkte til dei minoritetsspråklege elevane. Elles vil informasjonen i denne brosjyren også gjelde for minoritetsspråklege elevar.


Elevbedrifta Fundingsland Treverk produserar fuglekassar som liknar på Preikestolen: Preikestolkassen! De kan bestilla desse via heimesida deira. Dei spikrar saman fuglekassane heime på fritida, pussar alle kanter og malar dei grundig. Inntektene går til bedrifta som dei då brukar på meir materiale. Dei delar overkotet og får pengene når dei går ut av 10. klasse.      

Vi har jobba med grafikk som tema i 7.kl. i haust. Bilda viser linoleumstrykk og koldnål som elevane har jobba med på skulen før vi reiste til Grafisk Verkstad i Stavanger, der kunstnarane Solveig Landa og Anita Tjemsland hjelpte oss med dyrt fint grafikkpapir og profesjonelle trykkpresser.

Sjå under Info i høgremarg

Kalenderåret 2015 er snart forbi og me ser tilbake på ein innhaldsrik haust. Me har arbeidd med satsingsområdet Lokalt læreplanarbeid inkludert rekning som grunnleggjande ferdigheit i alle fag. Mange har gjort mykje godt arbeid og fått lært mange viktige ting. For eksempel har elevane i første klasse funne seg godt til rette på skulen. Dei er trygge og viser stor lærelyst og har hatt god progresjon i læringsarbeidet. Dei er både flinke til å jobba og å leika.

Oppgåva var å lage ei skål i ull med dekorasjon inspirert av enten maorikulturen eller samiske ornament.