Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Faks: 51700008 Send e-post til oss
Redaktør: Roald Tungland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Kommunestyret vedtok tidlegare å innføre fem dagars skuleveke for småskulen frå neste skuleår. Her er ein oversikt over koss me tenker å gjennomføre dette frå august 2018.

Nå er det julestemning på skulen. ungdomsskulen har juletentamen, småskulen øver til førestillingar, lærerane driv nissestrekar med kvarandre og mange klasserom er pynta med både lys og juletre.

Første klasse har ei travel men kjekk adventstid.

Forsand skule arbeider heile tida med å vera ein god skule. Då treng me kjenna til korleis føresette opplever skulen vår. I år ønskjer me at føresette svarar på foreldreundersøkinga som Utdanningsdirektoratet har laga. Dette kan de gjera når de er på utviklingssamtalar på skulen. Me gjer klar pc utanfor klasserommet. Målet vårt er å få inn nok svar som gjer undersøkinga gjeldande for vidare arbeid her på skulen. På førehand takk for hjelpa!  

Her loggar du inn for å gjennomføra undersøkinga. Du får ein konvolutt med brukarnamn (som og er passord) av lærar. Merk at undersøkinga fins i fleire språkutgåver, t.d. polsk, arabisk og somali. Dette vel de som føresette ved pålogging.    

Her kan du lesa meir om foreldreundersøkinga.  

Det vert og gjennomført ei elevundersøking på skulen. Du kan lesa om denne her.

Monica Helgøy
Rektor


Fredag 10.11. er det planleggingsdag for dei tilsette på skulen. SFO er også stengt pga. manglande påmelding.

I dag har 1. og 2. klasse vore på besøk på Landa.

Skulestart er ei god tid til å sjekke om barnet ditt har lus. Gå gjerne inn på Folkehelseinstituttet sine heimesider.

Naturfaglærar Arne planlegg praktisk og variert undervisning. God helg!

Tysdag 29. august var småskulen på tur til Røssdalen. Det var både vått og grått, men god aktivitet likevel.


Eg vil ønske alle elevar velkomne til nytt skuleår, og ser fram til å treffe dykk. Første til og med fjerde klasse startar torsdag 17.august og femte til og med niande klasse starter onsdag 16.august. Tiande klasse reiser til Polen og eg håpar dei får ein flott tur!

Helsing Monica, rektor

 


Stortinget har vedtatt nytt regelverk om retten til eit godt skolemiljø. Det nye regelverket gjeld frå 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i eit nytt kapittel 9 A i opplæringslova.   Nulltoleranse mot krenking.  Det nye regelverket slår fast: ·

-Alle elevar har rett til eit godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring ·        

-Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald og diskriminering.  

Meld frå til skolen.

Dersom en elev opplever at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, kan eleven sjølv eller dei føresatte melde fra til ein av de ansatte på skolen. Skolen må då med en gang sette inn tiltak som skal sikre at eleven får et godt skolemiljø.  

Ytterligare informasjon om det nye regelverket.

Skolen har lagt ut meir informasjon om det nye regelverket her. http://www.nullmobbing.no/ er ei internettside for elevar og foreldre utarbeida av Utdanningsdirektoratet. ·      Fylkesmannen i Rogaland har laga en video om det nye regelverket. Den finn du her. Det vil bli gitt meir informasjon om regelverket for et godt skolemiljø på foreldremøter i haust.


Skuleåret 2016/17 har vore rikt på hendingar for Forsand skule. Eg byrja som innleidd skulefagansvarleg i august 2016 for å styrke den skulefaglege kompetansen på kommunalt nivå. Som  alle skular har Forsand skule sine sterke og svake sider. Kommunestyret har hatt eit sterkt ønske om å vidareutvikle ein god skule. Derfor vart det i juni 2016 gjort vedtak om å setja i verk prosjektet «Den gode skulen i Forsand».