Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Faks: 51700008 Send e-post til oss
Redaktør: Roald Tungland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
I dag har 1. og 2. klasse vore på besøk på Landa.

Skulestart er ei god tid til å sjekke om barnet ditt har lus. Gå gjerne inn på Folkehelseinstituttet sine heimesider.

Naturfaglærar Arne planlegg praktisk og variert undervisning. God helg!

Tysdag 29. august var småskulen på tur til Røssdalen. Det var både vått og grått, men god aktivitet likevel.


Eg vil ønske alle elevar velkomne til nytt skuleår, og ser fram til å treffe dykk. Første til og med fjerde klasse startar torsdag 17.august og femte til og med niande klasse starter onsdag 16.august. Tiande klasse reiser til Polen og eg håpar dei får ein flott tur!

Helsing Monica, rektor

 


Stortinget har vedtatt nytt regelverk om retten til eit godt skolemiljø. Det nye regelverket gjeld frå 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i eit nytt kapittel 9 A i opplæringslova.   Nulltoleranse mot krenking.  Det nye regelverket slår fast: ·

-Alle elevar har rett til eit godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring ·        

-Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald og diskriminering.  

Meld frå til skolen.

Dersom en elev opplever at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, kan eleven sjølv eller dei føresatte melde fra til ein av de ansatte på skolen. Skolen må då med en gang sette inn tiltak som skal sikre at eleven får et godt skolemiljø.  

Ytterligare informasjon om det nye regelverket.

Skolen har lagt ut meir informasjon om det nye regelverket her. http://www.nullmobbing.no/ er ei internettside for elevar og foreldre utarbeida av Utdanningsdirektoratet. ·      Fylkesmannen i Rogaland har laga en video om det nye regelverket. Den finn du her. Det vil bli gitt meir informasjon om regelverket for et godt skolemiljø på foreldremøter i haust.


Skuleåret 2016/17 har vore rikt på hendingar for Forsand skule. Eg byrja som innleidd skulefagansvarleg i august 2016 for å styrke den skulefaglege kompetansen på kommunalt nivå. Som  alle skular har Forsand skule sine sterke og svake sider. Kommunestyret har hatt eit sterkt ønske om å vidareutvikle ein god skule. Derfor vart det i juni 2016 gjort vedtak om å setja i verk prosjektet «Den gode skulen i Forsand». 

Bystyret I Sandnes og kommunestyret I Forsand har samrøystes vedteke ein samarbeidsavtale om grunnskule. Avtalen inneber at Sandnes frå 1. juli 2017 er vertskommune for Forsand skule. Det betyr at Sandnes kommune får ansvar for skuledrifta i Forsand fram til kommunesamanslåinga. Forsand skule får oppfølging og rettleiing frå kommunaldirektøren for oppvekst og hans stab i alle skulefaglege spørsmål. Forsand skule vil og gå inn i skulenettverka i Sandnes og ta del i deira program for skuleutvikling, kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Ein person i kommunaldirektøren sin stab vil få eit særleg ansvar for oppfølging av Forsand skule. Vi ser fram til at Forsand skule blir ein del av eit stort og godt skulefagleg miljø, og trur at både elevar, tilsette og føresette vil få fordeler av dette gjennom auka kvalitet på skuletilbodet.

Ragnvald Riis Skulefagansvarleg


No er det snart sommar ferie og mange gler seg til det. Det kjem til å bli mange forandringar for skulen og for bygda vår i tida som kjem.

Det er utarbeidd ein plan for Skule-heim samarbeid, som me håpar kan gjere det trygt, enkelt og raskt å kommunisere mellom føresette og skule. Planen inneheld ein oversikt over korleis kommunikasjonen skal foregå, og målet er at den blir lik for alle klassetrinna. Me vil oppfordra alle til å bruke litt tid på å setje seg inn i planen til hausten, og bruke den godt.

Hausten blir ein ny start, og me treng å fokusere på alt me får til, og dei ressursane me har blant dei tilsette ved skulen, og de som er føresette.

Som føresette ønsker me alle å gi borna våre det best moglege utgangspunktet, for at dei skal trivast og lære. Det er ein viktig jobb me har! Det er vår oppgåve å lære borna våre å inkludere og respektere alle, så benytt dykk av sommaren til å bygge venskap og samhald!

Me håpar at alle får ein fin sommar!

Helsing FAU


1.kl.: Bergliot Lekven
2.kl.: Kjetil Langbakk
3.kl.: Silje Wiik
4.kl.: Siri Abrahamsen
5.kl.: Trine Solmunde
6.kl.: Ellen Stangebye Barka
7.kl.: Jørund Veland-Høie
8.kl.: Laila Iren Rossavik
9.kl.: Rune Vidar Olsen
10.kl.: Kai Askildsen

Skulen sitt samarbeidsutval (SU) vedtok på møte 30. mai ny plan for heim-skule samarbeid. Planen er eit resultat av samarbeidet mellom prosjektgruppa «Den gode skulen i Forsand» og FAU. Link til planen finn du her. Planen vi og bli laga i papirformat og delt ut til alle heimane i haust.


Bli med på Sommarles.no , Noregs kulaste leseaksjon for barn i 1.-7.klasse. Les, få premiar, løys oppgåver og del med vener. I fjor deltok meir enn 31.000 barn på Sommarles. På Sommarles.no registrerer du kva du les og samlar poeng til premiar. Premiane hentar du på biblioteket. Du finn også lesetips, kommentarar og fantasyforteljinga «Tidstjuven» av Marit Moen Holsve. Kapitlane i «Tidstjuven» blir lagt ut 14.dag. Til kvart kapittel er det oppgåver. For å løyse dei treng du et kodeord som du vil finne på kommunen si nett- og facebook-side.