Meny
Velg seksjon Forside
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Det er 11 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi gjer kvarandre gode

Velkommen til skulen i morgon kl. 08.20. Møt ved inngangen oppe. Det vert opprop før vi går inn. 

 

Vi gler oss til å treffe deg! 


Skulestart for elevane på 7. - 10. trinn ved Bore ungdomsskule er torsdag 17. august kl. 08.20.  Skuledagen er slutt kl. 14.00. 

Dei som har rett på skuleskyss, kan følgja skulebussen frå same dato.


Skulemjølk til elevane kan foreldra bestilla direkte frå Tine på den nye nettsida som heiter skolelyst.no.

Vi har nå gjort klar for bestilling for skuleåret 2017/18.

Gå inn på http://www.skolelyst.no/  for å bestilla. Hugs å søkja opp skule og klassegruppe barnet ditt skal gå i neste skuleår (2017/18).

Elevane kan få skulemjølk i tidsrommet 17.08.17 - 15.06.18.  Den siste skuleveka før sommarferien, 18.-22.juni  2018, har vi ikkje mjølk pga at det ofte er turar og andre aktivitetar på slutten av skuleåret.


Det ligg referat frå sist FAU-møte dersom du klikker deg inn på FAU si side her på minskole.no/boreu. Sida finn du når du klikker oppe til høgre og vel seksjonen "FAU". 

Vi får rett som det er bekymra telefonar frå foreldre som opplever nesten-ulykker på skulevegen. Det går blant anna på følgjande:

Det vert sykla for fort på fortauet og i gata. Fleire episodar med nær-påkjørsel.Syklistar er utan hjelm, lys og refleks. Gåande på fortauet kan plutseleg gå rett ut i vegen like framfor syklistar og bilar. Elevar med el-syklar kjører fort og utan hjelm. Foreldre har opplevd ubehagelege episodar.

Når mange skal inn på skuleområdet samstundes, må alle vera aktsame. Heldigvis har vi unngått store ulykker til nå. Det må alle bidra til at vi unngår også i framtida. Vi vil be om at foreldre/føresette tar opp dette med sine barn/ungdommar.

Ta ein sjekk på:

Hjelm

Lys

Refleks

Fart

Merksemd

Åtferd i trafikken

 

Skulen arbeider med desse tinga gjennom elevråd, FAU og direkte i klassane.  

 

NB! Til dei som kjører elevar til skulen:

*Bruk avsetjingsfeltet langs Verdalsvegen. *Ikkje kjør opp bakken til skulane!    

 

Rektor


Partnerskap mot mobbing 2016 - 2020 er eit nasjonalt partnerskap, eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

Partnerskapet er inngått mellom sentrale partar, m.a. statsministeren, Foreldrerådet for grunnskolen (FUG), Utdanningsforbundet og Norsk skolelederforbund.

På Bore ungdomsskule jobbar tilsette og elevar mot mobbng.

https://www.regjeringen.no/contentassets/95ef678cc8c7454fb45e3f57826dd461/partnerskapmotmobbing.pdf