Meny
Velg seksjon Forside
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Visma flyt skole
Visma flyt skole
Det er 11 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi gjer kvarandre gode

På grunn av gravearbeid i samband med bygging av tilbygg på Bore skule, er gangvegen opp til Bore skule stengd.  Ein alternativ gangveg til skulen for elevar som kjem Verdalsvegen, er Røsslyngvegen.

Ber om at foreldre som kjører elevar til og frå skulen, ikkje stoppar ved oppkjøringsvegen til skulane.  Dette fører ofte til problem når foreldre stoppar og set av elevar midt i bakken, samstundes som det kjem andre bilar som skal opp eller ned, og gjerne også elevar på sykkel.  Av- og påstigingsfeltet langs Verdalsvegen kan brukast som tidlegare.

Skulebussane vil bruka same stoppestaden som før.


Busssjåførene minner om at alle elevene skal ha på seg sikkerhetsbelte når de kjører buss. Mange er flinke allerede, og det er flott. Fint hvis alle som kjører buss tar en prat hjemme om hvor viktig det er med sikkerhetsbelte på bussen.


Vi har laga oversyn over medlemmer og varamedlemmer i FAU, SU og elevråd for skuleåret 2017/18.

Ei stor takk til alle elevar, lærarar og foreldre/føresette  som har vore med å samla inn kr 55.600 til årets solidaritetsaksjon!   Dette er innsamlingsrekord på skulen!   Flott innsats!

Pengane skal gå til «Redd Barna», prosjekt utdanning.  


Til foreldre/føresette på 7., 8., 9. og 10. trinn      

Alle elevane vil måndag 30. oktober, få med seg heim eit informasjonsark med brukarnamn til foreldreundersøkinga.   Det er kjempeviktig for skulen at alle foreldra svarar på undersøkinga, slik at vi får eit godt datagrunnlag å arbeida vidare med. Resultata frå undersøkinga skal seinare brukast både av FAU og SU i arbeidet med å stadig skapa ein betre skule.  

Svarfrist er 1. desember.   Gå inn på Utdanningsdirektoratet sin nettsider, https://elfu.udir.no/respondent/ for å svara på undersøkinga.  

Lykke til!        

 

Bore ungdomsskule, Roar Johannessen rektor


Du kan logge deg inn på VISMA flyt gjennom ID-porten ved hjelp av MinID, BankID e.l.
Adressa er: https://skole.visma.com/klepp 

Når du har logga inn ser du eleven sitt namn i kolonnen på venstre side – trykk her.
Du får nå fleire faneval øvst på sida. For faglærarkommentarar trykker du på fana «vurdering». Faglærarkommentarane vil vere tilgjengelege 2-3 dagar før foreldresamtalen. Les kommentarane saman med eleven, slik at de kjem førebudde til samtalen.

Bruk gjerne nokre minutt til å bli kjent inne på VISMA flyt.
Her kan du som føresett følgja med på fråver, merknad, karakterar, uformell vurdering og kontaktopplysningar. Dersom du ikkje kjem inn, kan årsaka vera at me ikkje kjenner personnummeret ditt. I så fall treng me dokumentasjon på det.
Lenke til VISMA Flyt ligg og på framsida på nettsida til skulen.