Meny
Velg seksjon Forside
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Visma flyt skole
Visma flyt skole
Det er 11 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi gjer kvarandre gode
Du kan logge deg inn på VISMA flyt gjennom ID-porten ved hjelp av MinID, BankID e.l.
Adressa er: https://skole.visma.com/klepp 

Når du har logga inn ser du eleven sitt namn i kolonnen på venstre side – trykk her.
Du får nå fleire faneval øvst på sida. For faglærarkommentarar trykker du på fana «vurdering». Faglærarkommentarane vil vere tilgjengelege 2-3 dagar før foreldresamtalen. Les kommentarane saman med eleven, slik at de kjem førebudde til samtalen.

Bruk gjerne nokre minutt til å bli kjent inne på VISMA flyt.
Her kan du som føresett følgja med på fråver, merknad, karakterar, uformell vurdering og kontaktopplysningar. Dersom du ikkje kjem inn, kan årsaka vera at me ikkje kjenner personnummeret ditt. I så fall treng me dokumentasjon på det.
Lenke til VISMA Flyt ligg og på framsida på nettsida til skulen.

Alle elevane på 7.-10. trinn skal delta i Elevundersøkinga hausten 2017.  Svarfrist for undersøkinga er 15. november.

Tidspunkt: 19. - 30. oktober 2017

Vi har fått beskjed frå Kolumbus om at elevane ikkje har lov til å eta i skulebussen. 

I veke 43 skal vi ha den årlege solidaritetsveka vår.  

Elevrådet har bestemt at innsamla pengar i år skal gå til Redd Barna.   https://www.reddbarna.no.


Elevane på 8.,9. og 10.trinn skal vere med på ei undersøking som heiter "MITT LIV-undersøkelsen" Dette er ei skulebasert undersøking om ungdom og rusmiddel. Føremålet er å få innsikt i utfordringar ungdom har på på skulen, på fritida og når det gjeld rusmiddel. Me håpar flest mogleg vil vere med på undersøkinga. Alle elevar må levere inn eit samtykkeskjema som dei får som ranselpost denne veka. Klassar som er med i undersøkinga får eit tilskot til klassekassa.  

Du kan lese meir om undersøkinga her: https://www.fhi.no/studier/mittliv/